بازدید پاپ آپ

شاید تاکنون به وب سایتی مراجعه کرده باشید و پس از کلیک در وب سایت مورد نظر پنجره ای در پشت و یا روی مرورگر شما باز شود که در آن وب سایت و یا تبلیغ محصولی نمایش داده شود به این صفحات اصطلاحاً پاپ آندر (PopUnder) یا پاپ آپ (POPUP) میگویند.

لیست قیمت

1000 بازدید
 • قیمت : 5000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
2000 بازدید
 • قیمت : 10000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
3000 بازدید
 • قیمت : 15000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
4000 بازدید
 • قیمت : 20000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
5000 بازدید
 • قیمت : 25000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
10000 بازدید
 • قیمت : 50000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
15000 بازدید
 • قیمت : 75000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
20000 بازدید
 • قیمت : 100000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
50000 بازدید
 • قیمت : 250000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
100000 بازدید
 • قیمت : 500000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
150000 بازدید
 • قیمت : 750000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود
200000 بازدید
 • قیمت : 1000000 تومان

 • پشتیبانی نامحدود