• با استفاده از این ابزار، نوار اسکرول صفحه سایت و وبلاگ شما با ظاهری جدید نمایش داده می شود. نوار اسکرول در مواقعی که اطلاعات موجود در صفحه بیشتر از اندازه تصویر نمایشگر شما باشد، در گوشه صفحه مرورگر ظاهر می شود و نقش جابجایی محتوای صفحه را بر عهده دارد.

  • با استفاده از این ابزار می توانید سایت و وبلاگ خود را به زبان های روز دنیا به واسطه ترجمه گر گوگل ارائه دهید.